Úvod Ceník MED-ARB
<

3|7

MED-ARB

>

Cena MED-ARB vychází z kombinace mediace a rozhodčího řízení, stejně jako služba samotná. Cena mediační části služby činí 1.000 Kč za hodinu a je tedy levnější, než samostatná mediace. Sazba arbitrážní části odpovídá sazebníku rozhodčího řízení a hradí se předem. Pokud však dojde ke smíru před samotnou arbitráží, vrací se poplatek za arbitrážní část v celém rozsahu zpět.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392