Úvod Ceník Rozhodčí řízení
<

2|7

Rozhodčí řízení

>

Základní poplatek za rozhodčí řízení (arbitráž) činí 2 % z hodnoty sporu, minimálně však 10.000 Kč. Pokud hodnota sporu přesahuje 5.000.000 Kč, činí poplatek 100.000 Kč a 1 % z částky hodnoty sporu přesahující částku 5.000.000 Kč. Maximální výše poplatku činí 1.000.000 Kč.

Má sazba začíná stejně jako sazba Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky na 10.000 Kč. Dále si však účtuji jen 2 % z hodnoty sporu a při hodnotě sporu nad 5.000.000 Kč jen 1 % hodnoty sporu. Mé služby jsou tak výrazně levnější. Navíc, jako jeden z mála rozhodců, mám stanoven limit poplatku, a to na částce 1.000.000 Kč.

Jsou rozhodci, jejichž poplatek začíná na minimální sazbě cca 2.500 Kč. Uvedená sazba je jistě atraktivní, ale nezbývá, než se ptát, zda může rozhodce při takové sazbě věnovat každému jednotlivému případu náležitou pozornost a čas, zvláště když je s rozhodčím řízením spojena i celá řada zákonem předepsané administrativy.

Činnost rozhodce je náročná a odpovědná práce na úrovni soudce. Proto se každému případu věnuji v řádu desítek hodin a tomu odpovídají také mé sazby.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392