Úvod Ceník Uzavírání smluv
<

4|7

Uzavírání smluv

>

Základní sazba pomoci při uzavírání smluv činí 1.000 Kč za hodinu, není-li dohodnuta cena odlišná. Lze také sjednat jednorázovou odměnu.

Protože advokát pracuje jen pro jednu ze stran. Druhá strana by si tak musela najít také svého advokáta. Proč platit dva právníky, když lze mít jen jednoho?

Navíc jsou advokátní služby dražší a časově náročnější. Smlouva připravena jedním advokátem pro jednu stranu, je druhým advokátem měněna ve prospěch druhé strany a často se vytváří kolotoč úprav, na jehož konci je vysoký účet za právní služby pro obě strany, ale především je zaseta nedůvěra mezi stranami smlouvy. To se při pomoci mediátora nestane.

Nikoliv. V některých případech je nevyhnutelné, aby strany využily zároveň služeb advokátů. Například mají své obchodní záměry či postupy, které nechtějí protistraně sdělovat a musí tak trvat na některých ustanoveních smlouvy bez bližšího odůvodnění. Jejich formulace je tak pro mne téměř nemožná a tyto části smlouvy tak musí jako neměnné dodat klient či jeho advokát.

V případě složitých či významných obchodních smluv je také zcela běžné, že finální podoba smlouvy je shlédnuta také advokáty jednotlivých stran k případným připomínkám a úpravám. Uvedený postup vychází jak z jednatelských povinností, tak i vnitřních předpisů mnoha společností. Především však přispívá k jistotě stran. Přesto je celý proces kontraktace za mé pomoci rychlejší a pro klienty úspornější.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392