Úvod Ceník Mediace

1|7

Mediace

>

Základní sazba mediace činí 1.000 Kč za hodinu. Částku hradí strany zpravidla rovným dílem (tedy každá ze stran 500 Kč). V případně obchodních mediací může být stanovena také odměna dle hodnoty sporu za úspěšně uzavřenou mediační dohodu.

Toto nelze nikdy předem odhadnout. Záleží na charakteru sporu, hloubce konfliktu a především na stranách samotných. Jedno mediační sezení trvá tři hodiny. Zpravidla je třeba vícero mediačních sezení, dvou až čtyř, ve velmi složitých situacích, především v případě rozvodů a péče o dítě, bývá potřeba sezení i deset.

Každá ze stran může mediaci kdykoliv ukončit. Výdaje tak mají účastníci zcela ve svých rukou a kdykoliv je mohou, na rozdíl od soudního řízení, zastavit. Při průměrném počtu 3 mediačních sezení, celkem tedy 9 hodinách mediace, vyjde mediace při základní sazbě jednu stranu na 4.500 Kč. Úspora oproti soudnímu jednání je tak více než značná.

Profesní motivací mediátora je dovedení stran k trvalé dohodě, a to v co nejkratším čase. Mediace však může postupovat jen takovou rychlostí, jakou účastníci dovolí. Nikdy nejsou oba účastníci připraveni k dohodě ve stejný okamžik. Mediátor tedy může postupovat jen tak rychle, jak rychle postupují oba klienti.

Na rozdíl od advokáta, mediátor vždy vykonává svou práci před zraky klientů. Mediátor se nemůže vymlouvat na jiné osoby jako třeba na soudce, protistranu či jejího advokáta. Strany v každém okamžiku mediace vidí práci, za kterou platí. Mediátor nemá možnost, jak spor natahovat. Pokud jsou přesto strany nespokojené, mohou kdykoliv mediaci ukončit a pokračovat plynule u jiného mediátora. Změna mediátora je rychlá a bez nákladů, na rozdíl od změny advokáta. Mediátor si tak nemůže dovolit neférové jednání.

Ano, v drtivé většině případů vás mediace vyjde levněji než soud. Strany především neplatí po několik let dva advokáty. Hradí napolovic jednoho mediátora, navíc po krátkou dobu. Strany nehradí soudní poplatky. Mediace je prevencí vzniku dalších konfliktů a tedy snižuje riziko dalších výdajů v budoucnu.

Po soudní výhře zaznívá často z úst vítězné strany, tato věta: „Kdybych věděl, jak dlouho se to bude táhnout a kolik to bude stát, tak bych se nikdy nesoudil a ušetřili si nervy i peníze.“. Při úspěšné mediaci toto z úst stran nikdy neuslyšíte.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392