Úvod Kdo jsem

Mgr. Petr Němec

Narodil jsem se v roce 1984 v Ostravě. V roce 2009 jsem promoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (Brno) – obor Právo a právní věda. Od roku 2007 působím v advokacii. Začínal jsem na pozici advokátního praktikanta, v roce 2009 jsem se stal advokátním koncipientem dle zákona o advokacii. Jako právník se specializuji především na spornou agendu z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

Za pět let v advokacii jsem se účastnil celé řady soudních sporů na různých stranách „barikády“. Tyto zkušenosti mi daly možnost vidět konflikty pohledem obou stran. Rozumět argumentům a pocitům všech zúčastněných. Ale především jsem pochopil, že dobrá dohoda je mnohdy cennější a přínosnější než rozsudek. Je rychlejším, levnějším a trvalejším řešením konfliktů. A tou nejefektivnější cestou k dobré dohodě je mediace.

Proto jsem v roce 2011 absolvoval mediační výcvik v Asociaci mediátorů České republiky o.s. a od stejného roku se věnuji mediaci. Jako mediátor se zabývám především obchodními, pracovními, občanskými a rodinnými případy. Za svou specializaci považuji mediaci v obchodních věcech, ve kterých mohu maximálně využít svých znalostí jak mediátora, tak i právníka. Více k tomu, co a jak dělám v sekci „mé služby“.

Od roku 2012 jsem zapsán na seznamu mediátorů, kteří přistoupili k European Code of Conduct for Mediators, vedeném Evropskou komisí EU, a to jako první samostatný mediátor v ČR.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392