Úvod Publikace

Publikace

Celkem: 24   1 2 3

Omezení testových otázek pro zkoušky zapsaného mediátora

Ministerstvo spravedlnosti omezuje část testových otázek pro zkoušky zapsaného mediátora, a to v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku.

MEDIACE A MEDIAČNÍ TECHNIKY I – základní kurz

Rád bych zájemce o mediaci pozval na kurz mé kolegyně JUDr. Radky Medkové, který bude probíhat v únoru 2014.

Přihlásit se můžete zde.

Kompletní otázky ke zkouškám z mediace ke stažení

Dne 13. 12. 2012 zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti znění testových otázek pro písemnou část zkoušky mediátora, které 20. 12. 2012 doplnilo i o zbývající otázky. Z těchto všech zveřejněných otázek budou sestaveny zkušební testy.

Bankovní poplatek

Pokud jste se dostali na tyto stránky v souvislosti s probíhající kauzou Komerční banky a neplatného bankovního poplatku za správu úvěru, prosím navštivte stránky www.jdeto.de či sledujte facebookovskou stránku.

Jak se přihlásit na zkoušku mediátora?

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo návod a formulář k přihlášování na zkoušky pro mediátory dle zákona o mediaci.

Více na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.

Vyhláška k zákonu o mediaci

Dne 22. 8. 2012 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška Ministerstva spravedlnosti k zákonu o mediaci - vyhláška ze dne 13. sprna 2012 č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.

Z médií: Naschvály a trucy. Češi jsou schopni se soudit o banality

"Češi jsou stále svárlivější a stávají se z nich nesmiřitelní sudiči. V soukromých a podnikatelských věcech se mnohdy až do úplného finančního vykrvácení soudí o vyložené malichernosti, místo toho, aby se dohodli. A prosoudí mnohdy více, než je hodnota předmětu sporu." Více v článku na novinky.cz

Stačí dodat, že právě proto tu je mediace.

Neúměrné zkrácení (laesio enormis)

Neúměrné zkrácení je staronový institut, který do našeho právního řádu s účinností od 1. 1. 2014 opětovně zavede nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.

Zákon o mediaci schválen!

Hlasování č. 26, přítomno 176, pro 176, proti nikdo. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali,“ právě takto dnes předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová oznámila přijetí zákona o mediaci – největší změnu v civilním občanském řízení za posledních dvacet let.

202/2012 Sb., zákon o mediaci

Zákon o mediaci byl dne 13. 6. 2012 publikován ve sbírce zákonů pod číslem 202/2012 Sb. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012.

Oficiální znění zákona včetně důvodové zprávy ke stažení viz vlevo.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392