Úvod Publikace 202/2012 Sb., zákon o mediaci

202/2012 Sb., zákon o mediaci

Zákon o mediaci byl dne 13. 6. 2012 publikován ve sbírce zákonů pod číslem 202/2012 Sb. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012.

Oficiální znění zákona včetně důvodové zprávy ke stažení viz vlevo.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392