Úvod Publikace Mediace - rychlé řešení...

Mediace - rychlé řešení sporů

Průměrná délka civilního řízení dosahuje téměř 2 let. Mediace je řešení v horizontu několika týdnů či měsíců.

Pokud máme nějaký problém či spor, chceme jej vyřešit co nejrychleji - nejlépe okamžitě. Chceme se zbavit starostí, stresu, ale také nejistoty, i negativní výsledek sporu tak příjmeme, mávneme rukou a jdeme dále. Jsme rádi, že se nemusíme problémem dále trápit.

"Souzení se" nepatří mezi procesy, které lze označit za rychlé. Situace v justici se za poslední roky zlepšila, avšak soudní řízení bude vždy velmi formální proces, který je svázán předpisy a lhůtami. Navíc se jedná mnohdy o několika stupňové řízení, když se strany mohou odvolávat či dovolávat k soudům vyššího stupně. Jedním soudem tak nic nekončí a pravomocného rozsudku se tak strany mohou dočkat mnohdy i za více než 4 roky.

Vítězná strana si mnohdy posteskne, že kdyby věděla, jak dlouho bude soudní řízení probíhat a kolik to bude stát, tak by se nikdy nesoudila. "Jde mi o princip," se tak po 4 letech mnohdy ukazuje jako chybné rozhodnutí a motivace k soudnímu sporu.

Mediace je oprosti soudnímu řízení podstatně rychlejší. Důvodová zpráva k zákonu o mediaci uvádí průměrnou délku mediace 60 dní. Evropksá unie ve své studii "The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation" uvádí, že délka mediace při modelovém sporu o 200.000 EUR činí v ČR 75 dní (při průměru EU 87 dní), když studie vychází z toho, že české soudní řízení v takovém sporu trvá 1.280 dní (průměr EU je 697 dní).

Časová úspora mediace je tak zcela nesporná. Není však dána pouze tím, že mediátor může oproti soudu věnovat stranám svůj čas mnohem intenzivněji, a to v sezeních krátce po sobě, ale i skutečností, že mediace je dobrovolná a tedy strany jsou již na začátku aspoň trochu nakloněny možnosti, že zde je dohoda možná. Zda strany ušetří svůj čas i peníze, tak závisí pouze na nich samotných.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392