Úvod Publikace Mediace - levné řešení...

Mediace - levné řešení sporů

Mediace je oproti soudnímu řízení o více než 60 % levnější.

Už samotný fakt, že strany nehradí dva advokáty a soudní poplatky, ale jen jednoho mediátora, navíc napolovic, je výraznou úsporou. Mediace je však také úspora času - a čas jsou peníze. Mediace je rovněž komplexní řešení vztahů, a tedy nevznikají náklady za další nově vzniklé spory.

Proč se několik let soudit, platit soudní poplatky a drahé advokáty, když výsledek je nejistý? Mediace je výrazná finanční úspora už z toho prostého důvodu, že stranám poskytuje pomoc a služby jen jedna osoba - mediátor.

Kolik si účtuje váš advokProč se několik let soudit, platit soudní poplatky a drahé advokáty, když výsledek je mnohdy nejistý?

Mediace je výrazná finanční úspora už z toho prostého důvodu, že stranám poskytuje pomoc a služby jen jedna osoba - mediátor, do sporu tak nejsou zatahovány další subjekty jako advokáti či soudy.

Stačí zkusit počítat. Kolik si účtují advokáti v Praze, kteří poskytují své služby běžným občanům a malým podnikatelům? Jejich cena se pohybuje okolo 1.500 Kč za hodinu, klidně uvažujme, že i s DPH.

Kolik hodin práce si může takový advokát průměrně vyúčtovat na jeden případ? Čas nutný k prostudování kauzy, předžalobní výzva, sepsání žaloby či vyjádření k žalobě protistrany, sepis vyjádření k tvrzením protistrany, účast a příprava na minimálně jednom soudním řízení, ve většině případů je zde také řízení odvolací, tedy sepis odvolání či vyjádření k odvolání protistrany, účast u odvolacího soudu, mnohdy je nutné také reagovat na výzvy soudu či se vyjádřit k novým důkazům či znaleckým posudkům.

I při střídmě účtujícím advokátovi se tak hravě dostaneme na 30 hodin práce, což při sazbě 1.500 Kč za hodinu činí 45.000 Kč, a to je účet pouze pro jednu ze stran, stejnou částku tak musí uhradit i protistrana, tedy společně dají za advokáty 90.000 Kč. Za soudní řízení se hradí také poplatek, avšak mohou při soudním řízení vznikat i další náklady na znalecké posudky apod., jejich cena dosahuje i desítek tisíc korun. Cena celého soudního sporu tak hravě překročí i 100.000 Kč. Kdo má však se soudními spory zkušenosti tak ví, že mnohdy strany neskončí jen u jedné žaloby, ale jejich spor se mnohdy odehrává i na více frontách. Náklady jsou tak násobné.

Jaká je však cena mediace? Sazba jedné hodiny mediace činí 1.200 Kč. Mediace probíhá v sezeních po 3 hodinách, tedy jedno sezení příjde na 3.600 Kč. Jelikož je pravidlem, že strany uvedené sazby hradí rovným dílem, stojí jedno mediační sezení jednu stranu 1.800 Kč. Běžně je třeba většinou sezení tří či pěti, při obzlvášť složitých případech může být nutné i sezení více než deset.

Při 5 mediačních sezeních po 3 hodinách a sazbě 1.200 Kč za hodinu se tak dostáváme na částku 18.000 Kč. Tedy náklady jedné strany jsou pouze 9.000 Kč. I v případě komplikovanějšího sporu a nutnosti deseti mediačních sezení se tak strana s náklady 18.000 Kč stále nedostala ani na polovinu toho, co by dala za advokáta. Nesmíme zapomínat také na to, že tam, kde je složitější mediace, by bylo složitější také soudní řízení a i v něm by náklady rostly.

V obchodních sporech bývá obvyklé, že mediátorovi náleží také odměna za úspěšně uzavřenou mediační dohodu a její profesionální vyhotovení i za pomoci smluvní advokátní kanceláře, když se odměna odvíjí většinou od hodnoty sporu. Dle studie EU "The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation" náklady u modelového případu sporu o 200.000 EUR v případě soudního řízení dosahují v ČR 21.004 EUR tedy, 10,5 % hodnoty sporu (průměr EU činí 13 %), v případě mediace jsou náklady 7.667 EUR, tedy 3,8 % hodnoty sporu (průměr EU činí 4,7 %). Náklady na mediaci jsou tak oproti soudnímu řízení třetinové.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392