Úvod Publikace Omezení testových otázek...

Omezení testových otázek pro zkoušky zapsaného mediátora

Ministerstvo spravedlnosti omezuje část testových otázek pro zkoušky zapsaného mediátora, a to v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku.

Pro účely písemné části zkoušky mediátora, která se koná dne 15. 1. 2014, budou v písemném testu použity otázky zveřejněné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti k dnešnímu dni, s výjimkou otázek č. 112 až 118, 120 až 123, 125, 128 až 133, 135, 137 až 141, 143, 145, 147, 149 až 152, 154, 161 až 164, 166, 170, 174, 175, 178, 180, 185, 187 až 192, 194 až 198, 200 až 204, 206, 210, 211, 258, 267 až 269, 273, 275, 277, 284, 289, 291, 292, 294, 296, 299, 308, 329, 330, 337 až 339 a 341 až 343, a to s ohledem na novou právní úpravu účinnou od 1. 1. 2014.

Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti je dostupná zde.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392