Úvod Mé služby

Mé služby

Jako mediátor s právním vzděláním a praxí nabízím stranám krom mediace i další služby, které s řešením konfliktů úzce souvisí. Především se jedná o služby rozhodce, vhodné především pro podnikatele v obchodních sporech, a to jak v samostatném rozhodčím řízení, tak i v návaznosti na mediaci, tzv. MED-ARB.

Za zcela ojedinělou a specifickou činnost považuji službu pomoci při uzavírání smluv. Tato služba slouží k efektivnímu a rychlému jednání mezi stranami a vytvoření kompletní smlouvy se všemi detaily závazku. Výhodou je ušetření prostředků za advokáty jednotlivých stran, jakož i otevřenost, zachování důvěry mezi stranami a rychlost. Blíže k uvedené službě níže.

Další nadstandardní službou je analýza a poradenství v oblasti sporů. Uvedená služba klientovi poskytuje právní analýzu sporu a poradenství ohledně nejefektivnějšího řešení, ať už se jedná o doporučení smírného řešení, zajištění závazků či podání žaloby a vymáhání nároku soudní cestou. V těchto případech již nikdy nevystupuji jako mediátor či rozhodce.

Uvedený popis služeb je jen rámcový a bližší informace vám rád poskytnu, stačí mne kontaktovat, viz sekce kontakt.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392