Úvod Mé služby Analýzy a poradenství
<

5|7

Analýzy a poradenství v oblasti sporů

>

Jako právník a mediátor získávám maximální zkušenosti z řešení konfliktů. Znám spory z obou stran barikády ve všech jejich fázích, včetně soudní. Proto se věnuji poradenství v oblasti vedení konfliktů, a to formou právních analýz a rozborů, které mají za cíl popsat právní stav situace, rozebrat možnosti řešení a definovat možné hrozby neúspěchu a výší rizika takových hrozeb. Jedná se o ocenění pohledávek. Výsledkem mé práce je poskytnout klientovi veškeré nutné informace nutné k jeho rozhodování a dát mu i případné doporučení možných postupů. Součástí této služby jsou také návrhy na zlepšení pozice pro případné soudní řízení. V případě poskytování těchto služeb již nikdy ve sporu nevystupuji jako mediátor či rozhodce! Takové jmenování mediátorem či rozhodce jsem povinen odmítnout.

Hodnota mého poradenství je především v tom, že není mou profesní a ekonomickou motivací tlačit klienta do soudního sporu, kde to není prospěšné. Zároveň ale nedoporučuji mediaci a rozhodčí řízení, kde je pro klienta soudní řízení bezesporu efektivnější. Advokáti jsou experty na soudní řešení sporů a toto předurčuje jejich vidění věcí. Advokáti jsou profesně a ekonomicky motivování k soudnímu řešení sporů. Já nikoliv. Zároveň nemohu při poskytování poradenství vystupovat jako mediátor či rozhodce - nejsem motivován ani k upřednostňování mimosoudního řešení sporů, pokud to není v zájmu klienta. Nestrannost a ekonomická nezávislost na návrhu řešení mi tak umožňuje poskytovat zcela objektivní a profesionální poradenství, kterému můžete důvěřovat.

Analýza a poradenství v oblasti sporů

  • odhad tržní ceny pohledávky;
  • definování hrozeb a velikosti rizik;
  • skutečně nestranné a objektivní zhodnocení situace a návrhy možných řešení.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392