Úvod Mé služby Mediace

1|7

Mediace

>

Mou hlavní činností je mediace. Právnické vzdělání ovlivňuje můj způsob mediace a mé zaměření, kterým je mediace v oblasti občanských, rodinných a pracovních konfliktů. Specializuji se na mediaci obchodní. Ve sporech mohu maximálně využít svých znalostí právníka z celé řady soudních pří, především ze smluv kupních, smluv o dílo, smluv o nájmu a podnájmu a dalších. Mou výhodou je znalost závazkového práva, limitů zákona a především zkušeností ze zastupování obou stran, kdy znám spor z obou úhlů pohledu. V mediaci využívám primárně facilitativní přístup. V případě obchodních sporů používám také mediaci evaluativní.

Co je mediace, kdy je mediace vhodná, jak mediace probíhá a jak s mediací začít se dozvíte v sekci „co je mediace“.

Mediace

  • je levná, rychlá a diskrétní;
  • je prevencí a řešením většiny soudních sporů;
  • je vhodná pro občanské spory, rodinné, sousedské, obchodní i pracovní.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392