Úvod Mé služby PRO BONO

<

7|7

PRO BONO

Ve vybraných případech poskytují bezplatné právní poradenství fyzickým osobám v tísni. Především se jedná o problematiku dluhů vymáhaných inkasními společnostmi, rozhodčích řízení a exekucí, případně jiných obtížných životních situacích, kdy si osoby nemohou dovolit služby advokátů.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392