Úvod Mé služby Rozhodčí řízení
<

2|7

Rozhodčí řízení

>

Vedle mediace patří rozhodčí řízení k nejznámějším způsobu alternativního řešení sporů. Ačkoliv rozhodčí řízení získalo zneužíváním ve spotřebitelských sporech negativní pověst, jedná se přesto o velmi efektivní mimosoudní metodu řešení sporů která má v řešení konfliktů své nezastupitelné místo. Rozhodčí řízení je vhodné především pro podnikatele v případě obchodních sporů. Jako rozhodce mám povinnost vést strany ke smíru, k čemuž mi slouží má kvalifikace mediátora. Pokud se strany nechtějí smírně dohodnout, spor rozhoduji tzv. rozhodčím nálezem, který má stejné dopady jako rozsudek soudu a vychází z právního posouzení věci a hmotného práva. Proto je vhodné, pokud má rozhodce právní vzdělání. Avšak na rozdíl od soudce mohu rozhodovat i dle zásad spravedlnosti, pokud mne k tomu strany výslovně pověří.

Mé rozhodcovské činnosti lze využít také v případě úspěšné mediace, pokud strany chtějí mít v rukou vykonatelnou dohodu, a to formou smíru uzavřeného rozhodčím nálezem. Takový sjednaný smír lze následně vymáhat formou exekuce bez nutnosti nalézacího soudního řízení. Uvedená služba je možná jen v případě sporů, o kterých lze rozhodnout v rozhodčím řízení, především tak půjde o spory obchodní a občanské, nikoliv rodinné.

Své rozhodcovské služby nabízím jen po předchozí dohodě obou stran se mnou. Bez mého předchozího souhlasu nejsem vázán žádnou rozhodčí doložkou, která mne jako rozhodce určí.

Rozhodčí řízení

  • je vhodné pro obchodní spory podnikatelů;
  • je oproti soudům rychlejší, levnější a neveřejné.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392